Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Ж.Мөнхбат
Архангай аймаг
Боловсрол,соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны дарга
17,246
Танилцуулга
Саналын тоо
17,246
2001
Улсын Их Хурлын даргын Ажлын албанд зохион байгуулагч
2002
Улсын Их Хурлын даргын шадар туслах
2003
2004
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт референт
Монгол ардын намын дэргэдэх НАМЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
2005
2006
2007
Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацийн ерөнхийлөгч
2008
2009
2010
МАН-ын төв хэвлэл “Монголын үнэн” сонины ерөнхий эрхлэгч
2011
Монголын ардын намын дэргэдэх НАМЗХ-ны дэд ерөнхийлөгч
2012
Монгол ардын намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Удирдах зөвлөлийн гишүүн
2013
2014
2015
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016
2017
2018
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020
2021

Төгссөн сургууль, мэргэжил

1997 онд Архангай аймгийн 10 жилийн “Авьяас хөгжүүлэх тусгай сургалттай” цогцолбор сургууль

2002 онд Монгол улсын их сургуулийг улс төр, судлаач мэргэжлээр

Ажилласан байдал

2002-2003 онд Улсын Их Хурлын даргын Ажлын албанд зохион байгуулагч

2003-2004 онд Улсын Их Хурлын даргын шадар туслах

2005 онд Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт референт

2005-2007 онд Монгол ардын намын дэргэдэх НАМЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

2008-2012 онд Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацийн ерөнхийлөгч

2011-2013 онд МАН-ын төв хэвлэл “Монголын үнэн” сонины ерөнхий эрхлэгч

2012 онд Монголын ардын намын дэргэдэх НАМЗХ-ны дэд ерөнхийлөгч

2012-2013 онд Монгол ардын намын нарийн бичгийн дарга

2013 оноос Монгол ардын намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2016 -2020 онд  Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2016-2017 онд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Боловсрол,соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны дарга

Гадаад хэл

Англи