Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Ж.Ганбаатар
Баянгол
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
35,102
Танилцуулга
Саналын тоо
35,102
1989
АДХГЗ-ны санхүүгийн хэлтэст татвар болон санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
“Оргил” худалдааны төвийг үүсгэн байгуулагч
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Баянгол дүүргийн Засаг даргын зөвлөлд зөвлөх
2004
2005
2006
2007
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016
2017
2018
Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020
2021
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
2022
2023
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
 
1991 онд Налайх хотын 10 жилийн дунд сургууль
1995 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль, эдийн засагч
2000 онд Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, хуульч 
 
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
 
1996-2015 онд “Оргил” худалдааны төвийн ерөнхий захирал, зөвлөх
2004-2012 онд Баянгол дүүргийн Засаг даргын зөвлөлд зөвлөх
2008-2012 онд Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч
2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016-2019 онд Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга
2019-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга
 
ШАГНАЛ
2012 онд Алтангадас одон

ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос