Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Л.Мөнхбаатар
Хөвсгөл аймаг
Улсын Их Хурлын дэд дарга
25,457
Танилцуулга
Саналын тоо
25,457
1998
Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
1999
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга
2006
2007
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн дарга, улсын ерөнхий байцаагч
2008
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, улсын ерөнхий бүртгэгч
2009
2010
2011
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх
2012
Монгол Ардын Намын даргын зөвлөх
2013
“Хөвсгөл хөгжил” сангийн тэргүүн
2014
2015
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016
2017
2018
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020
2021
Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
2022
2023

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1995 онд Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 10 жилийн сургууль

1999 онд Монгол Улсын их сургууль Хууль зүйн дээд сургууль, эрх зүйч, бакалавр

2008 онд Отгонтэнгэр их сургууль, хууль зүйн ухааны магистр

2012 оноос Монгол улсын их сургуулийн Төгсөлтийн дараахь сургууль, Хууль зүйн ухааны докторант

 

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1999-2000 онд Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн

2000-2006 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн

2006-2008 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга

2008-2009 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн дарга, улсын ерөнхий байцаагч

2009-2011 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, улсын ерөнхий бүртгэгч

2012 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх

2013 онд Монгол Ардын Намын даргын зөвлөх

2014-2016 онд“Хөвсгөл хөгжил” сангийн тэргүүн

2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

 

ШАГНАЛ

2008 онд Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг

2009 онд Цэргийн хүндэт медаль

2011 онд Цэргийн гавьяаны одон