Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
П.Нүрзэд
Баянхонгор аймаг
Авто замын үндэсний төвийн хэлтсийн дарга асан
20,004
Танилцуулга
Саналын тоо
20,004

Авто замын үндэсний төвийн хэлтсийн дарга асан

Нийслэлийн Ардчилсан намын хэрэг эрхлэх газрын дарга асан

Баянхонгор аймгийн оюутан залуучуудын нэгдсэн холбооны бодлогын зөвлөлийн гишүүн

Ардчилсан намын нарийн бичгийн дарга