Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Г.БАЯРСАЙХАН
Чингэлтэй
Хөдөлмөрийн сайд асан
22,082
Танилцуулга
Саналын тоо
22,082
2015
Хөдөлмөрийн сайд
2016
2017
Хувийн хэвшил
2006-2008: "Экологи" ХХК-ийн захирал
 
Удирдах ажил
2008-2008: Монголын экологийн зөвлөлийн тэргүүн
 
УИХ
2008-2016: УИХ-ын гишүүн
МУ САЙД
2015-2016: Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайд