Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Т.Баясах
Баянзүрх
Баянзүрх дүүргийн засаг дарга
22,312
Танилцуулга
Саналын тоо
22,312
2001
“Тэнгэр” ХХК-д менежер
2002
2003
2004
“Тэнгэр” ХХК-ийн төслийн менежер
2005
2006
“Тэнгэр” ХХК-ийн гадаад харилцааны менежер
2007
2008
“Глобал фүүд” ХХК захирал
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Баянзүрх дүүргийн засаг дарга
Баянзүрх дүүргийн засаг дарга
2017
2018
2002-2005: “Тэнгэр” ХХК-д менежер
2005-2007: “Тэнгэр” ХХК-ийн төслийн менежер
2007-2009: “Тэнгэр” ХХК-ийн гадаад харилцааны менежер
2009-2013: “Глобал фүүд” ХХК захирал
2013-2016: Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч