Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Д.Жаргалсайхан
Баянхонгор аймаг
Баянхонгор аймгийн засаг дарга асан
21,298
Танилцуулга
Саналын тоо
21,298

Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч

Хонгорнутаг бөхийн дэвжээний тэргүүн

Баянхонгор аймгийн засаг дарга асан

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга